Radio Galaxy Zoo Talk

overedge/giant

 • antikodon by antikodon

  Centered at 00 42 10.30 +11 38 34.2

  enter image description here

  NVSS Deg 0.2

  enter image description here

  VLA 0.07

  enter image description here

  possible sources

  Posted